Texte de clarification du KVKK

Mert Rent A Car olarak güvenliğinize önem veriyoruz. Bu doğruda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacı düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri işleme kurallarımız.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”KVKK") uyarınca, kimliği belirlenebilir ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tür bilgi kişisel veri olarak tanıtılmaktadır. Şirketimizin nezdindeki kişisel verilerinin; aşağıdaaçılan sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerimize kaydedilmesi, değerlendirilmesi, yeni düzenlenmesi, yasalların dahilde aktar-ması, sınıflandırılması, güncellenmesi söz konusu olabilecek ve kişisel verileriniz KVKK'DA söylenen şarkılara uygun olarak işlenebilir.


1. Veri Sorunu ve Temsili


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorunu olarak Ersoy Kaygısız Turizm Ltd. Şti. Şti.  ("Hitrentacar") tarafından aşağıdan açılan kapsamda işlenebilir. 


2. Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz


İhtiyaç duyduğumuz bilgiler kiralama sürecinin niteliğine, hasar durumuna, müşteri sadakat programlarının kullanımına, faydalanan kampanyalara, talep edilenlere bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgiler genel olarak kategoriler altındaaşağıda bulabilirsiniz:


Kimlik: Ad-soyad, ımza, T.C kimlik numarası, doğum tarihi, ehliyet, kimlik, pasaport fotokopileri vb. bilgiler.


İletişim: Telefon, e-posta adresi, adres vb. bilgiler.


Müşteri İşlem Bilgisi: Araç teslim formu, kira sözleşmesi, kiralama işlemine ilişkin detay bilgileri (yakıt, tarih, HGS/OGS kullanımı vb. bilgi), poliçe bilgileri, firmamızdaki geçmiş kiralama bilgileri, uçuş bilgileri vb. bilgiler.


Finans: Kredi kartı bilgileri, ödeme bilgileri, Findeks bilgisi vb. bilgiler.


Görsel ve işitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi kayıtları, ofis video kamera kayıtları.


İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sitesi veya mobil uygulama kullanımı için oluşturulan kullanıcı adı ve parola bilgileri vb. bilgiler.


Pazarlama: Anket, belge kayıtları, kiralama geçişi, kampanya ve tekliklere ilişkin tercihler vb. bilgiler.


Hukukiişlem, Ceza Mahallesi ve Güvenlik Tedbirleri: Trafik cezaları, cezai sorgulama süreçlerine ilişkin bilgiler, adi makamlarca yapılan yazılar, tutanlar vb. bilgiler.


Araç: Kaza, hasar vb. durumlarında hasarlı araç bilgileri, kazaya karşan diğer araç bilgileri, plaka bilgisi, araç kullanımına ilişkin bilgiler.


Hasar: Hasar bilgileri, kaza tutanağı, hasar fotoğrafları, ekspertiz raporu.


Sağlık: Kaza durumlarında alkol raporu, sağlık raporları vb. kişisel sağlık durumuna ilişkin bilgiler, engellilik bilgileri.
 
3. Kişisel Verilerinizin Çalışma Amaçları Nelerdir?


Kişisel bilgileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Hitrentacar ve Hitrentacar'ın adına üyelerimiz, bayilerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Hitrentacar şunlara yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzeri araçlarla, sözlülerle, yazılı ya da elektronik ortada toplanabilir.


a) Kiralama tekliği, rezervasyon ve satış işlemlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin yapılması, teslim-iade işlemlerinin yapılması, hasar ve rücü işlemlerinin baştaolmak üzere satış sonrası destek sürelerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin yapılması değerlendir, kimlik teyidinin yapılması, sigorta işlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve /veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, müşteri ilişkileri süreçlerinin izlenmesi ve kiralanması kapsamında müşteriye gerekli bilgilerin yapılması, müşteri hesabınızın oluşturulması ve kullanılması.


b) Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, yetkili kamu kurumu ve kurumları ile bilgi paylaşımının yapılması, internet erişim kayıtlarının yönetimi ve veri güvenliğinin sağlanması.


c) Çağrı merkezi sürecinde ses kaydı alınması, müşterilerden findeks bilgisi talep edilmesi, ödeme gücünün tescili ve finansal özgeçmiş sorgusunun yapılması, suiistimalin önlenmesi ve araç koruma hizmetlerinin sağlanması, risk yönetiminin planlanması ve içrası, şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması, internet satış platformlarının işlevsel hale getirilmesi.


d) Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapanışında iletişim geçişi, ticari elektronik iletişim yönetimi, kişiselleştir tekliklerin sunumu, analiz, anketleme ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler bağlanma süreçlerinin planlanması ve/veya içrası, çevre politikaları kapsamında ilgi müşterilerine özel pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.


4. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kime Aktarılabilir?
Kişisel verileriniz ticari hayatın ihtiyaçları kapanışında aktarım amacıyla bağlantılı, gizli ve ölçülü olarak; satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi, ödeme gücünün tescili ve ödeme işlemlerinin yapılması, hasar ve rücu süreçlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, suiistimalin önlenmesi, ticari ilişki yönetimi ve müşterisi memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alımı, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve mevzuat çerçevesinde yetkin kamu kurumu ve kurumları ile bilgi paylaşımının oluşturulması amaçlarıyla yalnızcaihracatın gerektirdiği ölçüde KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme kartları kapanışındaki aşağıdaki kişi/kurumlara aktarılabilmektedir:


- Kiralama faaliyeti çerçevesinde iş ortağımız olan bayiler, tedarikçiler ve servisler.
- Çekici hizmet de dahil olmak üzere asistan hizmet aldığımız firmalar.
- Kurumsal müşteriler söz konusu olduğunda iş birliği yapılan şirketler.
- Eksperler ve sigorta şirketleri.
- Bankalar ve finans şirketleri.
- Hukuki ve finansal konularda danışmanlık aldığımız kişi/kuruluşlar.
- Destek aldık ajans ve pazarlama fuarı yürüt şirketler.
- Kurye ve sair taşımacılık şirketleri.
- Çeşitli konularda hizmet aldığımız iş ortakları ve tedarikçiler.
- Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.


Hıt rent a car, kişisel bilgilerinizi, kanunlarımız yetkin olmuş kişisi, kurum ve kuruluşlar ile araç kiralama ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında veri işlemesine izin verilenler ve Hitrentacar'ın tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan araç kiralama hizmeti ile araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti, araç kiralama hizmeti yükselmeleri yerine getirilmesi yanında sizlere daha iyi hizmet vermek amacı ile Hitrentacar ile tüp ve alt etkinliklerimiz ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu'nda belirtilen şekilde işlenebilir.


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yönü ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?


Kişisel bilgileriniz; internet sitesi, mobil uygulama, e-posta, çağrı merkezi, şirket yetkinlikleri, iş ortaklarımız, Hitrentacar ofisleri, elektronik ortamlar,internet yazılımları ve yüz yüze görünümleri vb araçlarla kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla doğrudan'dan siz müşterimizden veya bu kuruluşlar aracılığıylayazılı/sözlü'de/görünüşlü şekilde otomatik olmayanlarla ya da da elektronik mecralardan otomatik yollarla toplanmaktadır.


KVKK'nın 5 kişiye verdiği işin niteliğine bakın. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz


6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin konuşmalarınızı, işbu Aydınlatma Metni'de aşağıdadüzenle yönlendirmelerle Hitrentacare iletişim durumunuzda Hitrentacar talebinin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuzgün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işin ayrı bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarife göre tarafınızdan ücretsiz olarak talep edilebilir.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üç kişi bilgisi,
- Kişisel verilerin ekspres veya yanlı işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesi isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarılması üç kişiye bildirilmesi isteme,
- KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak çalıştırılmış olmasına rağmen, çalıştırılmasını gerektiren sebeplerin orta kalkmasında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarılması üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Çalışan verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtıyla analiz edilmesi sureti ile kişinin kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkması ıtıraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğurlaması halinde zararın gidişatını talep etme haklarına sahiptir.
- Hitrentacar ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak Tasarruf kararları halinde paylaşılabilir.
Whatsapp Telefon